• slider home0
 • slider home1
 • slider home3
 • slider home4

Informace pro stánkový prodej v době konání historické slavnosti Barchan ve dnech 14. – 17. 6. 2024.

Rezervace stánkových míst bude probíhat od 15. ledna 2024 od 7.00 hodin

na tel. čísle 721 508 737 nebo email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přihláška 2024 - ke stažení zde.

Prodejní místa jsou rozdělena na následující sektory:

 1. náměstí
  - plánek prodejních míst
 2. areál zámku - pouze dobové stánky (řemesla, dobové občerstvení)
  - prodejní místa budou přidělena po příjezdu na místo
  - plánek prodejních míst
 3. zámecký park - prodej občerstvení (upřednostňovány dobové stánky) 
  - prodejní místa budou přidělena po příjezdu na místo 
  - plánek prodejních míst

Přihlášku odešlete e-mailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo poštou na adresu Město Jemnice, Husova 103, 675 31 Jemnice. Pro prodej v sektoru 2) areál zámku  a 3) zámecký park je nutné k přihlášce přiložit fotografii stánku včetně prodávaného sortimentu.

O přijetí každé jednotlivé přihlášky rozhoduje pořadatel.

V případě kladného vyřízení vaší přihlášky obdržíte e-mailem potvrzení rezervace daného umístění a platební údaje k provedení platby.

Po přijetí platby obdržíte povolení ke stánkovému prodeji.

 

Poplatek z prodejního místa - náměstí + areál zámku + zámecký park (mimo prodeje občerstvení):

Pátek 14. 6. 2024 - 50,- Kč/m2

Sobota 15. 6. 2024 - 100,- Kč/m2

Neděle 16. 6. 2024 – 100,- Kč/m2

Řemeslný stánek – sleva 50%

Řemeslný stánek s ukázkou řemesla – osvobozeno od poplatku z místa

Bližší informace na tel. 721 508 737.

 

Prodej občerstvení v areálu zámku a zámeckém parku (alko a nealko nápoje a jídlo připravované přímo ve stánku - langoše, gyros, bramborové spirály, klobásy, makrely, ...):

Rada města schválila sazbu účastnického poplatku pro prodej občerstvení v rámci slavnosti Barchan v areálu zámku a zámeckém parku ve výši 400,- Kč včetně DPH za jedno prodejní místo o max. rozměru 2m2 za každý započatý den.

 

Podmínky pro stánkový prodej

1. Náměstí

Povolení k prodeji je vázáno na dodržení těchto podmínek:

 1. Navážení zboží a materiálu osobními i nákladními automobily musí být v jednotlivých dnech ukončeno do 7.00 hodin (platí v sobotu 15. 6. a neděli 16. 6.), v pátek 14. 6. pak nejpozději do 17.00 hodin.
 2. Parkování vozidel v historické části města je přísně zakázáno! S vozidly je nutné odjet a zaparkovat mimo uzavřený prostor slavnosti.
 3. Po skončení prodeje a demontáži prodejních stánků musí zůstat místo uklizené.
 4. Stánky musí být umístěny na chodnících tak, aby nezasahovaly do vozovky a nebránily v průchodu návštěvníků.
 5. Při obsazení jiného místa než přiděleného bude prodávající vykázán.
 6. Na prodejních místech nesmí být provozovány žádné zábavní a výherní atrakce.
 7. Na prodejních místech nejsou přípojky el. proudu a není možné je zajistit.
 8. Prodejce je oprávněn prodávat pouze sortiment, který uvedl v přihlášce ke stánkovému prodeji.
 9. Na každém stánku musí být na viditelném místě umístěno povolení k prodeji (prodejce obdrží od organizátora slavnosti po příjezdu na místo).
 10. Pokud prodejce poruší některé z těchto ustanovení, je organizátor oprávněn vykázat prodávajícího z přiděleného místa. Úhrada za pronájem v tomto případě propadá!

2. Areál zámku, zámecký park

Přihlášky ke stánkovému prodeji budou přijímány od 15.1.2024 do 28.2.2024. Následně bude pořadatelem rozhodnuto o přijetí či nepřijetí přihlášky.

Prodejní místo bude přiděleno po příjezdu na místo pověřeným pracovníkem organizátora.

Podmínkou stánkového prodeje v areálu zámku a zámeckém parku je dobový stánek a dobové oblečení - bude striktně vyžadováno.

Povolení k prodeji je vázáno na dodržení těchto podmínek:

 1. Navážení zboží a materiálu osobními i nákladními automobily musí být v jednotlivých dnech ukončeno do 7.00 hodin (platí v sobotu 15. 6. a neděli 16. 6.), v pátek 14. 6. pak nejpozději do 17.00 hodin.
 2. Parkování vozidel v areálu zámku/zámeckém parku je přísně zakázáno! S vozidly je nutné odjet a zaparkovat mimo uzavřený prostor slavnosti.
 3. Po skončení prodeje a demontáži prodejních stánků musí zůstat místo uklizené.
 4. Stánky musí být umístěny tak, aby nezasahovaly do cesty a nebránily v průchodu návštěvníků.
 5. Při obsazení jiného místa než přiděleného bude prodávající vykázán.
 6. Na prodejních místech nesmí být provozovány žádné zábavní a výherní atrakce.
 7. Prodejce, který se zavázal k ukázkám řemesla, musí zajistit ukázku po celou dobu trvání prodeje.
 8. Připojení k el. proudu bude dostupné všem řemeslným stánkům (pouze k osvětlení, případně dle domluvy).
 9. Prodejce je oprávněn prodávat pouze sortiment, který uvedl v přihlášce ke stánkovému prodeji.
 10. Na každém stánku musí být na viditelném místě umístěno povolení k prodeji (prodejce obdrží od organizátora slavnosti po příjezdu na místo).
 11. Pokud prodejce poruší některé z těchto ustanovení, je organizátor oprávněn vykázat prodávajícího z přiděleného místa. Úhrada za pronájem v tomto případě propadá!

3. Areál zámku, zámecký park - prodej občerstvení

Platí veškeré výše uvedené podmínky pro stánkový prodej v areálu zámku/zámeckém parku - viz. bod 2. areál zámku, zámecký park.

Mimo toho musí prodejce dodržet následující podmínky:

 1. Provozovatel občerstvení musí vlastnit příslušné živnostenské oprávnění.
 2. Vzhled prodejního zařízení a dalšího příslušenství nesmí narušovat historický ráz slavnosti Barchan (nepoužívat velké reklamní nápisy a loga, volit jednotné barvy prodejního zařízení a příslušenství)
 3. Provozovatel občerstvení si na vlastní náklady zajistí připojení a odběr vody.
 4. Provozovatel občerstvení si v případě potřeby čerpání elektrické energie zajistí na vlastní náklady připojení ke zdroji elektrické energie a uhradí i spotřebu elektrické energie.
 5. Provozovatel občerstvení bude v průběhu slavnosti Barchan poskytovat rozlévané alkoholické a nealkoholické nápoje (včetně míchaných) o objemech od 0,3 l do 0,5 l pouze ve vratných obalech poskytnutých organizátorem akce. Podrobnosti systému vratných obalů určuje organizátor akce. Provozovatel občerstvení se podáním přihlášky zavazuje systém vratných obalů akceptovat. Více informací o systému vratných obalů poskytne Zdeněk Hopian na tel. 702090435 nebo na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 6. Provozovatel občerstvení bude v průběhu slavnosti Barchan poskytovat připravené pokrmy v kompostovatelných a biologicky rozložitelných obalech (talířky, tácky, příbory, ...). Tyto obaly si provozovatel občerstvení zajistí v dostatečném množství vlastním nákladem.

Program se aktuálně připrabuje.

Pátek 14. 6. 2024

17.30 Vystoupení Telčské dechovky a jemnických mažoretek před radnicí
18.00 Slavnostní průvod kostýmovaných postav ulicemi města Jemnice a zahájení slavnosti vyvěšením praporu Barchan, otevírání mazhausů
18.15 Koncert Telčské dechovky

Sobota 15. 6. 2024

8.30 Slavnostní budíček s trubači a bubenicemi a otevření městských bran
9.00 Otevření historického tržiště s doprovodným programem
cca 13.45 Sejmutí praporu Barchan u radnice
14.00 Historický běh královských poslů (Tyršova ulice)
cca 14.30 Rozloučení královského páru s opevněnou Jemnicí – scéna v zámeckém parku
cca 15.00 Slavnostní průvod kostýmovaných postav (ze zámku přes náměstí k sokolovně)
21.30 Večerní historický průvod s pochodněmi ulicemi města

Neděle 16. 6. 2024

10.00 Poutní mše u kostela sv. Víta

Doprovodný program

Během slavnosti budou v areálu zámku probíhat i další doprovodné programy - dobové tance, sokolník, katovna, kejklíř, střelnice, historická tržnice a ukázky středověkého ležení a kuchyně. Po celý víkend budou k dispozici městské mázhausy a historické krčmy v prostorách zámku a zámeckého parku, tradiční trh a pouťové atrakce spolu s veškerým historickým a kulturním programem. Vstup do bran města, areálu zámku a zámeckého parku je zdarma (není-li uvedeno jinak).

 

Změna programu vyhrazena.

 

Pátek 15. 6. 2018

17.30        Vystoupení dechovky HUDBA Z MARSU REVIVALa jemnických mažoretek před radnicí
18.00        Slavnostní průvod kostýmovaných postav ulicemi města Jemnice a zahájení slavnosti vyvěšením praporu Barchan
18.15
        Koncert dechovky HUDBA Z MARSU REVIVAL
18.30        Otevírání mazhausů
19.30        Koncert skupiny ALROX

20.30        Taneční zábava - hraje skupina ROOKIES

21.45        Ohňová show - Fakír Dragon
22.00        Koncert skupiny CITRON

00.10        Koncert skupiny KERN

Alternativní scéna Letní kino (pořadatel AlterNaiva o.s.)

Lyrická elektronoc, Vstup do areálu od 20.00 hodin, vstup zdarma

Jednoduše / Plague Called Humanity / 

štěPÁN + LOGA & RAD-EX +1lzbt1 *** křest alba***

Sobota 16. 6. 2018

  8.30        Slavnostní budíček s trubači a bubenicemi a otevření městských bran
  9.00        Otevření historického tržiště s doprovodným programem
10.00        Příjezd krále Jana a královny Elišky do Jemnice – scéna na zámku
10.45        Divadelní pohádka pro děti - Čert a Káča
13.30        Historický běh královských poslů (Tyršova ulice)
                Rozloučení královského páru s opevněnou Jemnicí – scéna na zámku
cca 14.40  Slavnostní průvod kostýmovaných postav (ze zámku přes náměstí k sokolovně)
14.50        Divadelní pohádka pro děti - Adámek mezi broučky
15.30        Koncert VÁCLAV NOID BÁRTA s kapelou
17.15        Vystoupení s fríským koněm - představení nejen pro děti
18.00        Koncert Bohemian Bards
19.15        Vystoupení s fríským koněm - představení nejen pro děti
20.00        Koncert skupiny PEFR JAM

20.00        Taneční zábava - hraje skupina KALÍŠCI

21.30        Večerní historický průvod s pochodněmi ulicemi města
22.15        Noční show s ohněm - Novus Origo
cca 22.25  Ohňostroj v zámeckém parku (za DDM) – po ohňové show
22.30        Koncert skupiny SLZA
24.00        Koncert skupiny VLASTA HORVÁTH s kapelou

Alternativní scéna Letní kino (pořadatel AlterNaiva o.s.)

Hard Rock, Vstup do areálu od 20.00 hodin, vstup zdarma

Opanuj zřízence / RMRZ / Tynytus / Midnight Medness 

Confusion - tančírna

Neděle 17. 6. 2018

10.00        Poutní mše u kostela sv. Víta
11.00        Divadelní pohádka pro děti - O kouzelné vodě
12.30        Vystoupení orchestru (J)elita band
13.30        Vystoupení dechové hudby VESELKA
14.00        Divadelní pohádka pro děti - Dobrodružství lesního skřítka Kuka
15.45        Vystoupení skupiny DOBRÁ PÁRA

Pondělí 18. 6. 2018

16.00        ŠOHAJI (areál zámku, samostatné vstupné - 120,- Kč)
18.00        Taneční zábava - VASR BAND

Doprovodný program

15. - 17. 6. 2018

Vyhlídkové lety vrtulníkem- odlety od budovy zdravotnické záchranné služby (bývalý PS útvar)

17. 6. 2018

Jízda na ponících a s koňským povozem- areál zámeckého parku za DDM Jemnice

Veškeré kulturní programy (mimo alternativní scény) se uskuteční v areálu zámku.

Během slavnosti budou v areálu zámku probíhat i další doprovodné programy - dobové tance, sokolník, katovna, kejklíř, střelnice, historická tržnice a ukázky středověkého ležení a kuchyně.

Po celý víkend budou k dispozici městské mázhausy a historická krčma v prostorách zámku, tradiční trh a pouťové atrakce spolu s veškerým historickým a kulturním programem. Vstup do bran města a areálu zámku je zdarma (není-li uvedeno jinak).

 

Změna programu vyhrazena.

 

Zvláštní jízdní řád vlaku na trati Jemnice - M. Budějovice

15. 6. 2018  Vlakem na Barchan

odjezd z MB                  – 17:00
odjezd z Jemnice         – 15:50

16. 6. 2018  Vlakem na Barchan

odjezd z MB                  – 8:00, 12:00, 13:30, 16:00, 18:05, 20:40
odjezd z Jemnice         – 01:10, 7:15, 11:15, 15:15, 17:00, 19:30

17. 6. 2018  Vlakem na Barchan

odjezd z MB                  – 8:00, 10:00, 12:00, 16:00 
odjezd z Jemnice         – 01:10, 7:15, 11:15, 15:15 

Běh o barchan je součástí národního kulturního dědictví.

Jednoduše / Plague Called Humanity /  štěPÁN + LOGA & RAD-EX +1lzbt1 *** křest alba***

Program slavnosti ke stažení zde - jpg verze, pdf verze.

Pátek 16. 6. 2017

17.30        Vystoupení dechovky HUDBA Z MARSU REVIVAL a jemnických mažoretek před radnicí
18.00        Slavnostní průvod kostýmovaných postav ulicemi města Jemnice a zahájení slavnosti vyvěšením praporu Barchan
18.30        Otevírání mazhausů
18.30        Koncert dechovky HUDBA Z MARSU REVIVAL
20.00        Koncert skupiny MORAVA

20.00        Taneční zábava - hraje skupina KALÍŠCI

21.45        Ohňová show - Fakír Dragon
22.00        Koncert skupiny
ARGEMA
24.00        Koncert skupiny REFLEXY

Alternativní scéna Letní kino (pořadatel AlterNaiva o.s.)

Vstup do areálu od 20.00 hodin, vstup zdarma

Sobota 17. 6. 2017

  8.30        Slavnostní budíček s trubači a bubenicemi a otevření městských bran
  9.00        Otevření historického tržiště s doprovodným programem
10.00        Příjezd krále Jana a královny Elišky do Jemnice – scéna na zámku
10.45        Divadelní pohádka pro děti - Jak Honza vyzrál na princeznu
13.30        Historický běh královských poslů (Tyršova ulice)
                Rozloučení královského páru s opevněnou Jemnicí – scéna na zámku
cca 14.40  Slavnostní průvod kostýmovaných postav (ze zámku přes náměstí k sokolovně)
14.50        Divadelní pohádka pro děti - Honza u krále
15.30        Koncert INFLAGRANTI + JOSEF VOJTEK
17.15        EQUIDANCE - Šašek královský - představení pro děti (vystoupení s koňmi)
18.00        Koncert Bohemian Bards
19.15        EQUIDANCE - “paux de deux” - představení pro děti (vystoupení s koňmi)
20.00        Koncert skupiny LIKE-IT

20.00        Taneční zábava - hraje skupina CARRIE

21.30        Večerní historický průvod s pochodněmi ulicemi města
22.15        Noční show s ohněm - Novus Origo
cca 22.25  Ohňostroj v zámeckém parku (za DDM) – po ohňové show
22.30        Koncert skupiny RYBIČKY 48
24.00        Koncert skupiny TLUSTÁ BERTA

Alternativní scéna Letní kino (pořadatel AlterNaiva o.s.)

Vstup do areálu od 20.00 hodin, vstup zdarma

Neděle 18. 6. 2017

10.00        Poutní mše u kostela sv. Víta
11.00        Divadelní pohádka pro děti - O statečném kováři Mikešovi
13.00        Vystoupení Tanečního orchestru ZUŠ Dačice
13.30        Vystoupení dechové hudby MORAVANKA
14.00        Divadelní pohádka pro děti - Jak se Jíra mlynářem stal
15.45        Vystoupení skupiny DOBRÁ PÁRA

Pondělí 19. 6. 2017

15.00        KYSUCKÝ PRAMEŇ (areál zámku, samostatné vstupné - 149,- Kč)
18.00        Taneční zábava - VASR BAND

 

Doprovodný program

16. - 18. 6. 2017

Vyhlídkové lety vrtulníkem - odlety od budovy zdravotnické záchranné služby (bývalý PS útvar)

18. 6. 2017

Jízda na ponících a s koňským povozem - areál zámeckého parku za DDM Jemnice

Veškeré kulturní programy (mimo alternativní scény) se uskuteční v areálu zámku.

Během slavnosti budou v areálu zámku probíhat i další doprovodné programy - dobové tance, sokolník, katovna, kejklíř, střelnice, historická tržnice a ukázky středověkého ležení a kuchyně.

Po celý víkend budou k dispozici městské mázhausy a historická krčma v prostorách zámku, tradiční trh a pouťové atrakce spolu s veškerým historickým a kulturním programem. Vstup do bran města a areálu zámku je zdarma (není-li uvedeno jinak).

Změna programu vyhrazena.

 

Zvláštní jízdní řád vlaku na trati Jemnice - M. Budějovice

16. 6. 2017  Vlakem na Barchan

odjezd z MB                  – 18:05
odjezd z Jemnice         – 16:50, 23:30

17. 6. 2017  Vlakem na Barchan

odjezd z MB                  – 10:05, 14:05, 18:05, 22:00
odjezd z Jemnice         – 12:50, 16:50, 20:30, 23:30

Běh o barchan je součástí národního kulturního dědictví.

Pátek 14. 6. 2019

17.30        Vystoupení dechovky HUDBA Z MARSU REVIVALa jemnických mažoretek před radnicí
18.00        Slavnostní průvod kostýmovaných postav ulicemi města Jemnice a zahájení slavnosti vyvěšením praporu Barchan
18.15
        Koncert dechovky HUDBA Z MARSU REVIVAL
18.30        Otevírání mazhausů
19.30        Koncert skupiny VIGO

20.30        Taneční zábava - hraje skupina CRAZY

21.45        Ohňová show - Fakír Dragon
22.00        Koncert skupiny WALDA GANG

23.30        Koncert skupiny ALROX

Alternativní scéna Letní kino (pořadatel AlterNaiva z.s.)

19.30        Kerpov
21.00        Opanuj zřízence
22.30        Tynytus
 0.00         Midnight Madness
 1.00         Tančírna

Kavárna a Čajovna Openair
Velkoformátová Fotografická výstava

Vstup zdarma

Sobota 15. 6. 2019

  8.30        Slavnostní budíček s trubači a bubenicemi a otevření městských bran
  9.00        Otevření historického tržiště s doprovodným programem
  9.45        Kejklíř Vlasta - kejklířské vystoupení pro děti
10.00        Příjezd krále Jana a královny Elišky do Jemnice – scéna na zámku
10.30        Porta temporis - dobové tance
10.45        Divadelní pohádka pro děti - Větrná pohádka

13.00        Porta temporis - dobové tance
13.30        
Historický běh královských poslů (Tyršova ulice)
                Rozloučení královského páru s opevněnou Jemnicí – scéna na zámku
cca 14.40  Slavnostní průvod kostýmovaných postav (ze zámku přes náměstí k sokolovně)
14.50        Divadelní pohádka pro děti - Pohádka z budíku
15.30        Koncert OLGA LOUNOVÁ s kapelou
16.30        Fakírské vystoupení - Petr Dragon Kozák
17.00        Koncert Luděk Minka
17.30        Kejklíř Vlasta - kejklířské vystoupení pro děti
18.00        Koncert středověké hudby Tempus

20.00        Koncert skupiny Láďa Latka Trio

20.00        Taneční zábava - hraje skupina Kalíšci

21.30        Večerní historický průvod s pochodněmi ulicemi města
22.15        Noční show s ohněm - Novus Origo
cca 22.25  Ohňostroj v zámeckém parku (za DDM) – po ohňové show
22.30        Koncert skupiny UDG
24.00        Koncert skupiny DOGA
01.30        Taneční zábava - hraje skupina THE FEET

Alternativní scéna Letní kino (pořadatel AlterNaiva z.s.)

19.30        Samuel
21.00        Bod Varu
22.30        Novoveska
 0.00         Kúrovec
 1.00         Tančírna

Kavárna a Čajovna Openair
Velkoformátová Fotografická výstava
od 15.00 Barefoot workshop

Vstup zdarma

 

Neděle 16. 6. 2019

10.00        Poutní mše u kostela sv. Víta
10.00        Kejklíř Vlasta - kejklířské vystoupení pro děti
11.00        Divadelní pohádka pro děti - 
Jak se Jíra mlynářem stal
13.00        Vystoupení dechové hudby STŘÍBRŇANKA
13.00        Ukázka šermu - BALLESTRA - škola šermu se představuje
14.00        Divadelní pohádka pro děti - O kouzelné vodě
15.00        Vystoupení skupiny Máňa a Poped - jemnické balady a zhudebněné pověsti
15.15        Kejklíř Vlasta - kejklířské vystoupení pro děti
16.00        Vystoupení skupiny DOBRÁ PÁRA
16.00        Šermířská pohádka Kocour v botách

Pondělí 17. 6. 2019

16.00        KOZLAŇÁCI (areál zámku, samostatné vstupné)
18.30        Taneční zábava - Vasr Band 

 

Doprovodný program

15.-16. 6. 2019

Jízda na ponících a s koňským povozem- areál zámeckého parku za DDM Jemnice

Veškeré kulturní programy (mimo alternativní scény) se uskuteční v areálu zámku.

Během slavnosti budou v areálu zámku probíhat i další doprovodné programy - dobové tance, sokolník, katovna, kejklíř, střelnice, historická tržnice a ukázky středověkého ležení a kuchyně.
Po celý víkend budou k dispozici městské mázhausy a historická krčma v areálu zámku, tradiční trh a pouťové atrakce spolu s veškerým historickým a kulturním programem. Vstup do bran města a areálu zámku je zdarma (není-li uvedeno jinak).

 

Změna programu vyhrazena.

 

Zvláštní jízdní řád vlaku na trati Jemnice - M. Budějovice

14. 6. 2019  Vlakem na Barchan

odjezd z MB                – 17:00
odjezd z Jemnice         – 15:50

15. 6. 2019  Vlakem na Barchan

odjezd z MB                – 8:00, 12:00, 13:30, 16:00, 18:05, 20:40
odjezd z Jemnice         – 01:10, 7:15, 11:15, 15:20, 17:00, 19:30

16. 6. 2019  Vlakem na Barchan

odjezd z MB                – 8:00, 10:00, 12:00, 16:00 
odjezd z Jemnice         – 01:10, 7:15, 11:15, 15:20 

Běh o barchan je součástí národního kulturního dědictví.

Aktuality

 • Program 2024

  Program historické slavnosti Barchan konané v termínu 14. - 17. 6. 2024 se připravuje.  Read More
 • Vlakem na Barchan

  Informace o vlakové dopravě (trať Jemnice - M. Budějovice) v době konání historické slavnosti Barchan budou zveřejněny před akcí. Read More
 • 1