Informace pro stánkový prodej v době konání historické slavnosti Barchan ve dnech 14. – 17. 6. 2024.

Rezervace stánkových míst bude probíhat od 15. ledna 2024 od 7.00 hodin

na tel. čísle 721 508 737 nebo email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přihláška 2024 - ke stažení zde.

Prodejní místa jsou rozdělena na následující sektory:

 1. náměstí
  - plánek prodejních míst
 2. areál zámku - pouze dobové stánky (řemesla, dobové občerstvení)
  - prodejní místa budou přidělena po příjezdu na místo
  - plánek prodejních míst
 3. zámecký park - prodej občerstvení (upřednostňovány dobové stánky) 
  - prodejní místa budou přidělena po příjezdu na místo 
  - plánek prodejních míst

Přihlášku odešlete e-mailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo poštou na adresu Město Jemnice, Husova 103, 675 31 Jemnice. Pro prodej v sektoru 2) areál zámku  a 3) zámecký park je nutné k přihlášce přiložit fotografii stánku včetně prodávaného sortimentu.

O přijetí každé jednotlivé přihlášky rozhoduje pořadatel.

V případě kladného vyřízení vaší přihlášky obdržíte e-mailem potvrzení rezervace daného umístění a platební údaje k provedení platby.

Po přijetí platby obdržíte povolení ke stánkovému prodeji.

 

Poplatek z prodejního místa - náměstí + areál zámku + zámecký park (mimo prodeje občerstvení):

Pátek 14. 6. 2024 - 50,- Kč/m2

Sobota 15. 6. 2024 - 100,- Kč/m2

Neděle 16. 6. 2024 – 100,- Kč/m2

Řemeslný stánek – sleva 50%

Řemeslný stánek s ukázkou řemesla – osvobozeno od poplatku z místa

Bližší informace na tel. 721 508 737.

 

Prodej občerstvení v areálu zámku a zámeckém parku (alko a nealko nápoje a jídlo připravované přímo ve stánku - langoše, gyros, bramborové spirály, klobásy, makrely, ...):

Rada města schválila sazbu účastnického poplatku pro prodej občerstvení v rámci slavnosti Barchan v areálu zámku a zámeckém parku ve výši 400,- Kč včetně DPH za jedno prodejní místo o max. rozměru 2m2 za každý započatý den.

 

Podmínky pro stánkový prodej

1. Náměstí

Povolení k prodeji je vázáno na dodržení těchto podmínek:

 1. Navážení zboží a materiálu osobními i nákladními automobily musí být v jednotlivých dnech ukončeno do 7.00 hodin (platí v sobotu 15. 6. a neděli 16. 6.), v pátek 14. 6. pak nejpozději do 17.00 hodin.
 2. Parkování vozidel v historické části města je přísně zakázáno! S vozidly je nutné odjet a zaparkovat mimo uzavřený prostor slavnosti.
 3. Po skončení prodeje a demontáži prodejních stánků musí zůstat místo uklizené.
 4. Stánky musí být umístěny na chodnících tak, aby nezasahovaly do vozovky a nebránily v průchodu návštěvníků.
 5. Při obsazení jiného místa než přiděleného bude prodávající vykázán.
 6. Na prodejních místech nesmí být provozovány žádné zábavní a výherní atrakce.
 7. Na prodejních místech nejsou přípojky el. proudu a není možné je zajistit.
 8. Prodejce je oprávněn prodávat pouze sortiment, který uvedl v přihlášce ke stánkovému prodeji.
 9. Na každém stánku musí být na viditelném místě umístěno povolení k prodeji (prodejce obdrží od organizátora slavnosti po příjezdu na místo).
 10. Pokud prodejce poruší některé z těchto ustanovení, je organizátor oprávněn vykázat prodávajícího z přiděleného místa. Úhrada za pronájem v tomto případě propadá!

2. Areál zámku, zámecký park

Přihlášky ke stánkovému prodeji budou přijímány od 15.1.2024 do 28.2.2024. Následně bude pořadatelem rozhodnuto o přijetí či nepřijetí přihlášky.

Prodejní místo bude přiděleno po příjezdu na místo pověřeným pracovníkem organizátora.

Podmínkou stánkového prodeje v areálu zámku a zámeckém parku je dobový stánek a dobové oblečení - bude striktně vyžadováno.

Povolení k prodeji je vázáno na dodržení těchto podmínek:

 1. Navážení zboží a materiálu osobními i nákladními automobily musí být v jednotlivých dnech ukončeno do 7.00 hodin (platí v sobotu 15. 6. a neděli 16. 6.), v pátek 14. 6. pak nejpozději do 17.00 hodin.
 2. Parkování vozidel v areálu zámku/zámeckém parku je přísně zakázáno! S vozidly je nutné odjet a zaparkovat mimo uzavřený prostor slavnosti.
 3. Po skončení prodeje a demontáži prodejních stánků musí zůstat místo uklizené.
 4. Stánky musí být umístěny tak, aby nezasahovaly do cesty a nebránily v průchodu návštěvníků.
 5. Při obsazení jiného místa než přiděleného bude prodávající vykázán.
 6. Na prodejních místech nesmí být provozovány žádné zábavní a výherní atrakce.
 7. Prodejce, který se zavázal k ukázkám řemesla, musí zajistit ukázku po celou dobu trvání prodeje.
 8. Připojení k el. proudu bude dostupné všem řemeslným stánkům (pouze k osvětlení, případně dle domluvy).
 9. Prodejce je oprávněn prodávat pouze sortiment, který uvedl v přihlášce ke stánkovému prodeji.
 10. Na každém stánku musí být na viditelném místě umístěno povolení k prodeji (prodejce obdrží od organizátora slavnosti po příjezdu na místo).
 11. Pokud prodejce poruší některé z těchto ustanovení, je organizátor oprávněn vykázat prodávajícího z přiděleného místa. Úhrada za pronájem v tomto případě propadá!

3. Areál zámku, zámecký park - prodej občerstvení

Platí veškeré výše uvedené podmínky pro stánkový prodej v areálu zámku/zámeckém parku - viz. bod 2. areál zámku, zámecký park.

Mimo toho musí prodejce dodržet následující podmínky:

 1. Provozovatel občerstvení musí vlastnit příslušné živnostenské oprávnění.
 2. Vzhled prodejního zařízení a dalšího příslušenství nesmí narušovat historický ráz slavnosti Barchan (nepoužívat velké reklamní nápisy a loga, volit jednotné barvy prodejního zařízení a příslušenství)
 3. Provozovatel občerstvení si na vlastní náklady zajistí připojení a odběr vody.
 4. Provozovatel občerstvení si v případě potřeby čerpání elektrické energie zajistí na vlastní náklady připojení ke zdroji elektrické energie a uhradí i spotřebu elektrické energie.
 5. Provozovatel občerstvení bude v průběhu slavnosti Barchan poskytovat rozlévané alkoholické a nealkoholické nápoje (včetně míchaných) o objemech od 0,3 l do 0,5 l pouze ve vratných obalech poskytnutých organizátorem akce. Podrobnosti systému vratných obalů určuje organizátor akce. Provozovatel občerstvení se podáním přihlášky zavazuje systém vratných obalů akceptovat. Více informací o systému vratných obalů poskytne Zdeněk Hopian na tel. 702090435 nebo na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 6. Provozovatel občerstvení bude v průběhu slavnosti Barchan poskytovat připravené pokrmy v kompostovatelných a biologicky rozložitelných obalech (talířky, tácky, příbory, ...). Tyto obaly si provozovatel občerstvení zajistí v dostatečném množství vlastním nákladem.